Endoskopimask

Endoskopimask för:

  • Fiberoptisk intubation
  • Bronkoskopi
  • Membranet garanterar en perfekt tätning och därmed en effektiv ventilation före, under och efter bronkoskopi.
  • Gastroenterologi
  • Transesofageal ekokardiografi

30-40-000 size 0 membrane I.D. 2.0 mm (0.08„)
30-40-111 size 1 membrane I.D. 2.0 mm (0.08„)
30-40-333 size 3 membrane I.D. 3.0 mm (0.12„)
30-40-335 size 3 membrane I.D. 5.0 mm (0.20„)
30-40-555 size 5 membrane I.D. 5.0 mm (0.20„)
30-40-777 size 5 membrane I.D. 10.0 mm (0.39„)