Ambulanssjukvården i Västra Götaland utrustas med våra akutväskor

Västra Götalands ambulanssjukvård, Sveriges största ambulansregion sett till antal fordon och anställda har under våren och försommaren utrustats med våra akutväskor. Idag besökte vi dem för att få en inblick i deras verksamhet och lyssna till åsikter om deras nya utrustning. Det var glädjande att de var väldigt nöjda med väskorna men självklart finns det alltid möjlighet till mindre förändringar som ett led i produktutveckling. Dessa besök är utöver att vara relationsskapande väldigt viktiga för produktutveckling. Det är användarna som är experterna och ständigt kommer med kloka idéer som vi i största möjliga mån försöker förverkliga.

LinkedIn
Facebook