– Förändring av dragvolym och hållbarhetstid på Vacuette-rör

Vi möts hela tiden av nya utmaningar. Som en del i vår kontinuerliga strävan att möta framtidens krav redan idag genomför vi en förändring av dragvolymen och hållbarhetstiden på ett antal Vacuette-rör.

Eftersom det inte går att ha fullständig kontroll på VACUETTE®-rören under transport går det inte att övervaka de olika faktorer som potentiellt skulle kunna påverka rörens prestanda (såsom transporttemperaturer och lagringstemperaturer). Vi har tagit itu med dessa potentiella risker och som en försiktighetsåtgärd kommer vi att ändra volymen och hållbarhetstiden på ett antal gelrör.

Vi har beslutat att ändra dragvolymen i alla 12 mm x 75 mm 4 ml gelrör till 3,5 ml dragvolym samt att justera hållbarhetstiden till 15 månader för dessa rör. Förändringen av dragvolymen medför att vakuumet minskar och blodflödet blir mjukare samt risken för hemolys blir näst intill obefintlig. Förändringen är också i linje med våra konkurrenters produkter, dessa rör brukar vanligtvis ha en dragvolym på 3,5 ml. Förändringen kommer att genomföras under det fjärde kvartalet 2017.

LinkedIn
Facebook