Immobilisering

Vi tillhandahåller flera alternativ för immobilisering och  säker förflyttning av skadad person. Vid immobilisering av nack- och ryggskador är det viktigt att den skadade har rätt fixationsutrustning