Akutväskor

Våra egendesignade akutväskor är handgjorda i England. De är tillverkade av det antibakteriella och pvc-fria materialet micrAgard PLUS. Materialet underlättar att hålla väskorna rena och fria från smuts och bakterier. Det pvc-fria materialet är ett bra val ur såväl hygienaspekt som miljöhänsyn. Materialet är även hållfast, vattentätt och flamsäkert. Samtliga väskor omfattas av 24 månaders garanti.

I samband med att IM Medico avvecklade sin verksamhet 2021 flyttades delar av deras produktutbud över till oss och blev en del av det nya affärsområdet Hettich Healthcare inom Hettich Labinstrument. Vi har valt att behålla varunamnet IM Medico då det är starkt förknippat med väskor av god kvalitet och funktion. Vi har för avsikt att fortsätta i samma anda och kommer att behålla varunamnet IM Medico på såväl befintliga som nya modeller av akutväskor.

Akutväskorna är lämpade för alla sorters sjukvård och används såväl prehospitalt som innanför sjukhusets väggar. Som namnet antyder är IM-Medico Flexible vår väska med det allra bredaste användningsområdet. Utöver valmöjligheten av mellanvägg erbjuder den också flest val gällande färg då den lagerförs i såväl rött, blått, svart och grönt.

Sedan hösten 2020 marknadsförs IM-Medico Green Line. IM Medico Green Line utvecklades med hjälp av personlig erfarenhet, internationell inspiration samt framförallt värdefulla synpunkter och idéer från dagens ambulanspersonal. Green Line syftar på dess grön/gula färg och miljövänliga profil. IM-Medico Green Line innehåller akutväskorna IM-Medico Hybrid, IM-Medico Plus, IM-Medico Oxygen bag samt IM-Medico Mini Bag.