Handsug, tillbehör

Engångstillbehör till handsug, byts mellan varje patient.