MMS-3000 Magnetic Stirrer

Grant bio mini magnetomrörare MMS-3000 är en kompakt magnetomrörare för hantering av små volymer i rutinmässiga laboratorieprocedurer som pH-mätning, extraktion och dialys.