Simulatorer för svår-/kirurgisk luftväg VBM

Från VBM erbjuder vi flera olika simulatorer för området svår-/kirurgisk luftväg.

Se katalog för mer information.

https://vimeo.com/779154696
https://vimeo.com/809665976