Kirurgi

Vi har ett brett sortiment av såväl engångs- som flergångsprodukter för kirurgi från marknadsledande leverantörer. Våra produkter och medicinska utrustning för OP innefattar bland annat diatermi , blodtomt fält, stapling och kirurgiska instrument.