Dubbelmanschett för IVRA, intravenös regional anestesi

Manschetter för IVRA (intravenös regional anestesi) finns i såväl engångsutförande som flergångsutförande. Se bifogat produktblad för att se respektive storlek i respektive utförande.