Cytologisk provtagning

Cytologisk analys av lungprover vid sjukdomsdiagnos.