Kluge/Roskos metoden

Flytande prover för mikroskopiska analyser