WRV enligt ISO 23714:2007

Analys av fuktighet i träfiber enligt ISO 23714: 2007 för pappers- och pappersmassaindustrin.