PMS-1000i Microplate Shaker

Microplate shaker PMS-1000i är designad för immundiagnostik och används för att blanda biologiska vätskor samt inkubation och odling av biologiska vätskor enligt det program som ställts in av operatören.