V-32 Vortex Mixer

PV-1 / V-32 vortexblandare är avsedda för intensiv blandning av prover i rör med hjälp av en excentrisk mekanism.